Γ. Ψυχογιός: Αποκλείει τους ανάπηρους η κυβέρνηση από την εργασία στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καταδικάζοντάς τους σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

9/9/2022

 Γ. Ψυχογιός: Αποκλείει τους ανάπηρους η κυβέρνηση από την εργασία στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καταδικάζοντάς τους σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Ερώτηση στους Υπουργούς Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων και Εσωτερικών, κατέθεσαν 57 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Κορινθίας Γ. Ψυχογιός για   την κατάργηση , από τη Ν.Δ, νομοθεσίας ευνοϊκής για την εργασία των αναπήρων. 

 Με το ν. 4440/16 του ΣΥΡΙΖΑ, κατοχυρώθηκε ότι 10% όλων των θέσεων εργασίας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα καλύπτονται κατά προτεραιότητα από έχοντες ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% και το 5% από γονείς, παιδιά ή αδέλφια αναπήρων με ποσοστό τουλάχιστον 67%. Γνώμονα της νομοθέτησης αποτέλεσε η πεποίθηση ότι η εργασία αποτελεί το μείζον μέσο κοινωνικής ένταξης και αξιοπρεπούς διαβίωσης του κάθε αναπήρου και ότι οι οικογένειες με ανάπηρα μέλη χρειάζονται ενίσχυση για να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα κόστη τους.

Ταυτόχρονα  ίσχυε για τον ιδιωτικό τομέα ο ν. 2643/98 που όριζε ότι το 2% των θέσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις όφειλε να καλύπτεται από αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% κι το 1% των θέσεων από γονείς, παιδιά και αδέλφια αναπήρων με ποσοστό τουλάχιστον 67%.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, με τα άρθρα 13 και 61 του νόμου 4765/21 για το ΑΣΕΠ, κατήργησε όλη την προηγούμενη νομοθεσία και αποκλείει πλήρως τους ίδιους τους ανάπηρους από οποιαδήποτε θέση στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, ενώ καταργεί την υποστήριξη για υποχρεωτική πρόσληψη αναπήρων στο 2% των θέσεων των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Διατηρείται μόνον το 5% των θέσεων στο δημόσιο για τους στενούς συγγενείς αναπήρων. Από 1/9 ξεκίνησε η ισχύς της απόφασης 94 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3614 Β΄/2022) για τα νέα κριτήρια στους διαγωνισμούς του, όπου δεν αναφέρεται καθόλου μοριοδότηση για τους ίδιους τους αναπήρους. 

Μέσα στην ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, η κυβέρνηση καταδικάζει μια από τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες, τους αναπήρους, σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, παρά τα μεγάλα επικοινωνιακά  λόγια για υποστήριξη των δικαιωμάτων τους. 

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με την Ερώτηση ζητούν από τους αρμόδιους  υπουργούς να τοποθετηθούν για τα εξής:

  • Αν θα καταργήσουν άμεσα και θα αντικαταστήσουν το άρ. 13 του ν. 4765/21 επαναφέροντας την κατά προτεραιότητα διάθεση του 10% των θέσεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε  ανάπηρους με ποσοστό τουλάχιστον 50%.
  • Αν θα καταργήσουν άμεσα και θα αντικαταστήσουν το άρ. 61 του ν. 4765/21 επαναφέροντας την υποχρεωτική κάλυψη του 2% των θέσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις από ανάπηρους με ποσοστό τουλάχιστον 50% και του 1% των θέσεων από γονείς, παιδιά ή αδέλφια αναπήρων με ποσοστό τουλάχιστον 67%.
  • Αν θα δώσουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις στο ΑΣΕΠ ώστε να αποσύρει την απόφασή του με αρ. 94 (ΦΕΚ 3614 Β΄/2022) και να επιστρέψει στην εφαρμογή των μέχρι πρότινος ισχυόντων κριτηρίων μοριοδότησης  για τους αναπήρους.