Γ. Ψυχογιός : Σε ομηρία οι εργαζόμενοι και σε απαξίωση τα ΕΛΤΑ από την κυβέρνηση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17/10/2022

Γ. Ψυχογιός : Σε ομηρία οι εργαζόμενοι και σε απαξίωση τα ΕΛΤΑ από την κυβέρνηση

Με Ερώτηση που καταθέσαμε 39 βουλευτές/τριες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ των «ενοικιαζόμενων εργολαβικών» εργαζομένων στα ΕΛΤΑ, επισημαίνουμε:

  • Τα ΕΛΤΑ και τα ΕΛΤΑ Courier έχουν θέσει σε καθεστώς ομηρίας τους «ενοικιαζόμενους» εργαζόμενους με συμβάσεις μήνα, παρότι απασχολούνται στην εταιρεία για πολλά χρόνια υπερβαίνοντας ακόμα και τα 10 χρόνια.
  • Στο «ενοικιαζόμενο» προσωπικό των ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ courier έχουμε συνεχή επέκταση της χρονικής διάρκειας απασχόλησης, υποκρύπτεται κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται και στον εργαζόμενο «μόνιμη» απασχόληση.
  • Στο συγκεκριμένο προσωπικό δεν αναγνωρίζεται προϋπηρεσία, πτυχία, δεν χορηγούνται κανονικές πλήρεις άδειες και άδειες ασθενείας, δεν χορηγούνται τριετίες, δεν πληρώνονται καταχρηστικά σε ορισμένες  περιπτώσεις υπερωρίες και δεν καταβάλλεται   αποζημίωση απόλυσης.
  • Η κατάσταση αυτή στον όμιλο ΕΛΤΑ συνιστά ουσιαστική παραβίαση του πνεύματος και του γράμματος της ευρωπαϊκής οδηγίας 2008/104/Ε.Κ./19.11.2008, όπως έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο.
  • Το  καθεστώς ομηρίας των ενοικιαζόμενων εργολαβικών εργαζομένων στον όμιλο ΕΛΤΑ αποτελεί μέσο εκφοβισμού, εντατικοποίησης της εργασίας και πελατειακής σχέσης.

Την ίδια στιγμή, όπως αποκαλύψαμε με άλλη Ερώτηση μας στη Βουλή, λειτουργεί μηχανισμός προσλήψεων υψηλόμισθων συμβούλων  (2.500 ευρώ μηνιαία) κατά παράβαση του ν. 4758/2020, που έφερε η ίδια η κυβέρνηση της ΝΔ.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτήθηκε ο Υπουργός:

Προτίθεται να παρέμβει ως εποπτεύων Υπουργός ώστε να γίνει σεβαστή η ουσιαστική εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας στον Όμιλο εταιρειών ΕΛΤΑ, με την μετατροπή των επί έτη μηνιαίων συμβάσεων «ενοικιαζόμενων εργολαβικών» εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ;

Προτίθεται να παρέμβει άμεσα στη διοίκηση του Ομίλου ΕΛΤΑ, ώστε να σταματήσει η φαλκίδευση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων ως «ενοικιαζόμενοι-εργολαβικοί» ή με εικονικές συμβάσεις έργου και να αποκατασταθούν οι αμοιβές τους;