Κίνδυνος να απομείνει χωρίς το απαραίτητο προσωπικό για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου η χώρα

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2022

Ερώτηση

Προς τον κ.κ. Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου

ΘΕΜΑ: «Κίνδυνος να απομείνει χωρίς το απαραίτητο προσωπικό για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου η χώρα»

H EASO (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου), έχει ως ιδρυτικό σκοπό να ενισχύσει την πρακτική συνεργασία για θέματα ασύλου και να συνδράμει τα κράτη μέλη ώστε να εκπληρώνουν την ευρωπαϊκή και διεθνή υποχρέωσή τους να παρέχουν προστασία σε όσους την έχουν ανάγκη, αλλά και να λειτουργεί ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη των οποίων το σύστημα ασύλου υφίσταται ιδιαίτερες πιέσεις ενώ παράλληλα επιτηρεί την ομοιόμορφη εφαρμογή των Οδηγιών και της διαδικασίας παροχής Ασύλου και επιφορτίζεται με τους τομείς των πληροφοριών και της ανάλυσης αξιολογήσεων και δεδομένων σε επίπεδο Ε.Ε.

Στην Ελλάδα η EASO κλήθηκε επιπλέον να ενισχύσει με προσωπικό το έργο της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, μια στήριξη που αποδείχθηκε πολύτιμη σε μια περίοδο που η χώρα ήταν ανέτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας ξαφνικής αύξησης του αριθμού των αιτημάτων, με καίριες ευθύνες της Κυβέρνησης της Ν.Δ. της περιόδου 2012-2015, που δεν είχε οργανώσει και στελεχώσει στοιχειωδώς τις Υπηρεσίες. Ένας μεγάλος αριθμός νέων επιστημόνων με πολύτιμη εξειδίκευση, προσελήφθησαν ως προσωπικό της EASO και παραχωρήθηκαν ως seconded staff στην Ε.Υ.Α. κυρίως σε δομές φιλοξενίας, Α.Κ.Α. και Π.Γ.Α.

Η επιλογή της EASO να μην προσλάβει απευθείας το προσωπικό αυτό αλλά μέσω εταιριών ενοικίασης προσωπικού, η οποία είναι προβληματική, δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς σε προηγούμενη Ερώτησή μας (1778 – 9/12/2021) αλλά καθώς πρόκειται για υπηρεσία της Ένωσης, αυτό είναι εν μέρει κατανοητό.

Σήμερα, όμως, μετά από την μακροχρόνια προσφορά των υπαλλήλων αυτών, έρχονται πληροφορίες πως το πρόγραμμα υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου και την Αρχής Προσφυγών λήγει στο τέλος του τρέχοντος έτους. Επιπλέον φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόθεση να «περάσουν» οι σημερινές συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προσωπικού των υπηρεσιών αυτών στην τρέχουσα χρηματοδοτικής περίοδο των συγχρηματοδοτούμενων από την Ένωση προγραμμάτων.

Επειδή, η πρόσφατη εμπειρία με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως η κλιματική κρίση, η διεύρυνση των ανισοτήτων, βορά-νότου και ανατολής-δύσης, αλλά και οι συνεχείς πόλεμοι και εχθροπραξίες έχουν καταρρίψει το αφήγημα της κυβέρνησης περί «αυλαίας» στο προσφυγικό ζήτημα.

Επειδή, αν υλοποιηθούν όσα αναφέρονται στο κείμενο της Ερώτηση όχι μόνο θα μείνουν άνθρωποι με τεράστια εμπειρία και προσφορά χωρίς εργασία, αλλά θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο κενό σε Π.Γ.Α. και Α.Κ.Α.  

Επειδή, τα τελευταία χρόνια καμία ενέργεια δεν έχει γίνει για την ενίσχυση του προσωπικού του Υπουργείου με τακτικό και έκτακτο προσωπικό, αντιθέτως έχουν εκδιωχθεί συμβασιούχοι της Υπηρεσίας Ασύλου και έχει ακυρωθεί προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ στο Υπουργείο, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

  • Είναι σε γνώση του τέτοιος προγραμματισμός από πλευράς της EASO, να πάψει δηλαδή, η υποστήριξη των ελληνικών υπηρεσιών με προσωπικό;
  • Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί στην περίπτωση αυτή για να αποφευχθεί η απόφαση αυτή;
  • Πως θα διασφαλιστεί να μην χαθεί η πολύτιμη εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι εργαζόμενοι αυτοί εάν η EASO επιμείνει στην απόφαση να αποσύρει το εν λόγω προσωπικό από τη χώρα;
  • Σκοπεύει να μην ανανεώσει τις Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην Υπηρεσία Ασύλου και την Αρχή Προσφυγών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ψυχογιός Γιώργος