Αυστηρώς Απαραίτητα Cookies
Τα αυστηρώς απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου www.giorgospsychogios.gr. Τα cookies αυτά σας επιτρέπουν στον επισκέπτη/χρήστη να περιηγηθεί και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του επισκέπτη/ χρήστη και χωρίς αυτά η ομαλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου δεν είναι δυνατή. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies δεν ζητείται ειδική συγκατάθεση. Σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο (παράγραφος 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006), οι επισκέπτες/ χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα απορρίψουν την εγκατάσταση των συγκεκριμένων cookies, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών από τον διαδικτυακό τόπο www.giorgospsychogios.gr.

Cookies Επιδόσεων
Τα cookies επιδόσεων σχετίζονται με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των
επισκεπτών/ χρηστών κατά την πλοήγησή τους στον ιστότοπο www.giorgospsychogios.gr και αποθηκεύουν ανώνυμη πληροφορία (ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP) σχετικά με στατιστικά στοιχεία χρήσης, απόδοσης κλπ.
Πρόκειται για cookies τρίτου μέρους (Google Analytics) που αξιοποιούν τον τρόπο που οι επισκέπτες/ χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα (για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες). Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστοτόπου.

Περιορισμός Ευθύνης
Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η βέλτιστη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται και δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.giorgospsychogios.gr να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.
Ωστόσο, το www.giorgospsychogios.gr δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου και δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών.
Το www.giorgospsychogios.gr δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα.
Το www.giorgospsychogios.gr δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Το www.giorgospsychogios.gr δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή.
Το www.giorgospsychogios.gr δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση και έμμεση ζημία από ποινική δίωξη που προκύπτει ή απορρέει από την (παράνομη) πρόσβαση και την (παράνομη) χρήση ή την άνευ προγενέστερης σχετικής έγγραφης άδειας εκ μέρους του www.giorgospsychogios.gr οποιουδήποτε μέρους, τμήματος του περιεχομένου του ιστοτόπου, υπηρεσιών, επιλογών, που διατίθενται δια του παρόντος ιστοτόπου, όπου δε τυχόν απορρέοντα έξοδα, μέτρα, τυχόν χρειαστεί να ληφθούν εκ μέρους του www.giorgospsychogios.gr θα επιβαρύνουν το εκάστοτε υπόχρεο πρόσωπο.

Προστασία από Κακόβουλο Λογισμικό

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου του υλικού που ανεβαίνει στον παρόντα ιστότοπος καθώς και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (ιούς) των διακομιστών του και των εξυπηρετητών (servers) που τον φιλοξενούν.
Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, το www.giorgospsychogios.gr δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας, οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτών του παρόντος ιστοτόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/ επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.
Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και
κακόβουλο λογισμικό κάθε φορά που συνδέονται στο Διαδίκτυο.

Χρήση Ιστοσελίδων Τρίτων Φορέων 
Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση ιστοσελίδων (links). To www.giorgospsychogios.gr δεν ελέγχει και συνεπώς δε φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners). Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι το www.giorgospsychogios.gr ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Το www.giorgospsychogios.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης από την χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/ επισκέπτη και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκειται στους όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα τυχόν προκύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστοσελίδα χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.
Οι παρόντες όροι χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή και του επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου. Κάθε τροποποίηση της συμφωνίας αυτή προκειμένου να έχει ισχύ θα πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως.
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης και γενικότερα από τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη/χρήστη και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Αθηνών.