Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ανάγκη παροχής πρόσθετων και σαφών στοιχείων για τις διαδικασίες Υποδοχής και Ασύλου

Με πρωτοβουλία του τομεάρχη Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργου Ψυχογιού, κατατέθηκε Ερώτηση σε συνδυασμό με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ζητώντας αναλυτικά στοιχεία για τις διαδικασίες υποδοχής και χορήγησης ασύλου για το έτος 2023.

Ακολουθεί η Ερώτηση όπως κατατέθηκε:

Αθήνα, 02 Απριλίου 2024

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε.

Προς τους κ. κ. Υπουργούς

Προστασίας του Πολίτη

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΘΕΜΑ: Ανάγκη παροχής πρόσθετων και σαφών στοιχείων για τις διαδικασίες Υποδοχής και Ασύλου

Η δημοσιότητα αξιόπιστων στοιχείων σε όλα τα πεδία επί των οποίων ασκείται δημόσια πολιτική αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση κάθε δημοκρατικού, σύγχρονου κράτους, συμβάλλει στην πλήρη κατανόηση των εκάστοτε ζητημάτων και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την διαχείρισή τους, συνιστά απαραίτητη συνθήκη δημόσιας παρέμβασης και διεξαγωγής του διαλόγου και διευκολύνει την επιστημονική έρευνα.

Παρά την υποχρέωση της Πολιτείας για την παροχή τέτοιας ενημέρωσης και δημοσιοποίησης των σχετικών με την Υποδοχή και το Άσυλο, επαρκών ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, αυτή έχει σταματήσει, γεγονός που είχαμε επισημάνει με Ερωτήσεις, παρεμβάσεις μας στη Βουλή, αλλά και σε επίσκεψη στο Υπουργείο από το 2021 κιόλας, κατά την συνεδρίαση ενημέρωσης που είχε πραγματοποιήσει ο τότε Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία Υποδοχής και δημοσιοποιούνται είναι ελάχιστα και αναλύονται ανά δομή μόνο για τις ΚΕΔΝ, όπου αναφέρονται οι διαμένοντες ως σύνολο και μόνο, ενώ για την ενδοχώρα η πληροφορία, στον πίνακα 5 του σχετικού παραρτήματος[1],αφορά μόνο την κατανομή ανά διοικητική Περιφέρεια και όχι ανά δομή παρά τον τίτλο: «Κατανομή Διαμενόντων Αιτούντων Άσυλο ανά Περιφέρεια και δομές».

Για τη δε διαδικασία Ασύλου, η πληροφορία είναι σαφώς περισσότερη, ωστόσο δεν είναι πλήρης.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

 • Είναι δεδομένη η «εικόνα εγκατάλειψης» που μας έχει γίνει γνωστή, από πολλές διαφορετικές πηγές, στις περισσότερες Δομές, κυρίως λόγω της ελλιπούς παρακολούθησης των εργασιών στις ΚΕΔΝ, ΚΕΔ, ΕΔΠΦΑΑ από τους εκάστοτε αναδόχους που έχουν αναλάβει τη συντήρηση των υποδομών, των εγκαταστάσεων και των οικίσκων.
 • Η ανανέωση των συμβάσεων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για όλους τους εργαζόμενους σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ) – Δημόσια Πρόσκληση 14/2022, είναι μονόδρομος για να μην επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο η εικόνα αυτή.
 • Η παροχή αποσπασματικής και ημιτελούς πληροφορίας σχετικά με τη διαδικασία Ασύλου, δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις με αποτέλεσμα να παρατηρείται ασυνεπής ή εργαλειακή χρήση στοιχείων και δεδομένων, ενώ δυσχεραίνει το έργο των ανθρώπων του πεδίου, επιστημόνων, πανεπιστημίων και άλλων φορέων που ασχολούνται και μελετούν το πεδίο του προσφυγικού-μεταναστευτικού.

Για τους παραπάνω λόγους,

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

 

 1. Θα μεριμνήσετε, ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη δημόσια εικόνα με αναλυτικά στοιχεία για τη διαδικασία Ασύλου αλλά και για όλες τις ΚΕΔΝ, ΚΕΔ, ΕΔΠΦΑΑ της επικράτειας;
 2. Σε ποιες κινήσεις θα προβείτε, ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι ανάδοχοι της Συμφωνίας Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών «Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητάς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»;
 3. Σε περίπτωση διαμενόντων που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις φιλοξενίας εντός του συστήματος υποδοχής, υπάρχει μέριμνα για την κάλυψη βασικών αναγκών, ειδικότερα ως προς την σίτισή τους;

Επίσης αιτούμαστε να κατατεθούν για το έτος 2023 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου) τα εξής στοιχεία:

Από την Υπηρεσία Υποδοχής:

Αναλυτικά στοιχεία ανά ΚΕΔΝ, ΚΕΔ, ΕΔΠΦΑΑ για όλη την επικράτεια με τις εξής πληροφορίες:

 1. Σύνολο θέσεων φιλοξενίας (ονομαστική χωρητικότητα)
 2. Σύνολο λειτουργικών θέσεων φιλοξενίας (πραγματική χωρητικότητα)
 3. Σύνολο κενών θέσεων φιλοξενίας
 4. Κενές θέσεις που είναι διαθέσιμες
 5. Αριθμός διαμενόντων με στοιχεία για εθνικότητα, φύλο, ηλικιακή ομάδα
 6. Συνολικός αριθμός φιλοξενούμενων του συστήματος Υποδοχής στο τέλος του 2023, ανά καθεστώς (αιτούντες/ούσες, δικαιούχοι κλπ.)
 7. Αριθμός διαμενόντων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και χρήζουν ειδικών συνθηκών υποδοχής και πόσοι εξ’ αυτών έλαβαν
 8. Αριθμός θέσεων που έχει διαμορφωθεί για την φιλοξενία ευάλωτων ατόμων
 9. Προσωπικό ψυχοκοινωνικής στήριξης ανά ειδικότητα
 10. Προσωπικό του ως άνω αναφερθέντος προγράμματος ΚΟΧ ανά ειδικότητα
 11. Προσωπικό της ΥΠΥΤ (τακτικό και με ΣΟΧ) ανά ειδικότητα
 12. Αριθμός αποφάσεων περιορισμού ή διακοπής των υλικών συνθηκών υποδοχής που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 61 Ν. 4939/2022, ανά λόγο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου.
 13. Αριθμός αποφάσεων άρσης γεωγραφικού περιορισμού που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1140/2019 Υπουργικής Απόφασης, ανά προβλεπόμενη περίπτωση και ανά ΚΕΔΝ.

Από την Υπηρεσία Ασύλου:

 1. Ο αριθμός βουλήσεων αίτησης ασύλου (προκαταγραφών ασύλου) ανά αρμόδια αρχή καταγραφής: Υπηρεσία Ασύλου, ΥπΥΤ, Αστυνομία.
 2. Ο αριθμός ραντεβού καταγραφής που χορηγήθηκαν μέσω της πλατφόρμας καταγραφής αιτήσεων ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ανά τοποθεσία (Μαλακάσα, Διαβατά), με λεπτομέρεια ανά (α) ραντεβού εντός του 2023, (β) εντός του 2024.
 3. Ο αριθμός μεταγενέστερων αιτήσεων ασύλου, ανά αριθμό αίτησης (πρώτη μεταγενέστερη, δεύτερη μεταγενέστερη κ.ο.κ.) και ανά εθνικότητα.
 4. Ο αριθμός μεταγενέστερων αιτήσεων ασύλου κατόπιν απόρριψης της αρχικής αίτησης ως απαράδεκτης δυνάμει του αρ. 89, παρ. 1, περ. δ΄ Ν 4939/2022 (Α΄ 111) σχετικά με την «ασφαλή τρίτη χώρα», ανά αριθμό αίτησης (πρώτη μεταγενέστερη, δεύτερη μεταγενέστερη κ.ο.κ.), ανεξαρτήτως του πότε κατατέθηκε / απορρίφθηκε η αρχική αίτηση, ανά εθνικότητα.
 5. Ο αριθμός εκκρεμών αιτήσεων ασύλου στις 31 Δεκεμβρίου 2023, με λεπτομέρεια ανά αιτήσεις για τις οποίες η συνέντευξη έχει προγραμματιστεί (α) εντός του 2024, (β) εντός του 2025, (γ) μετά το 2025.
 6. Ο αριθμός εκκρεμών αιτήσεων ασύλου στις 31 Δεκεμβρίου 2023, με λεπτομέρεια ανά αιτήσεις οι οποίες εκκρεμούν για χρονικό διάστημα (α) κάτω των έξι μηνών, (β) άνω των έξι μηνών, (γ) άνω των δώδεκα μηνών.
 7. Ο αριθμός συνεντεύξεων ασύλου που διεξήχθησαν δια ζώσης και ο αριθμός συνεντεύξεων που διεξήχθησαν εξ αποστάσεως από την Υπηρεσία Ασύλου.
 8. Ο αριθμός αποφάσεων α΄ βαθμού, ανά εθνικότητα και ανά κατηγορία απόφασης (προσφυγικό καθεστώς, επικουρική προστασία, αβάσιμη, προδήλως αβάσιμη ανά λόγο πρόδηλης αβασιμότητας του αρ. 93 Ν 4939/2022, απαράδεκτο ανά λόγο απαραδέκτου του αρ. 89, παρ. 1 Ν 4939/2022).
 9. Ο αριθμός αποφάσεων α΄ βαθμού που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ 42799/2021 (Β΄ 2425) όπως ισχύει, ανά κατηγορία απόφασης (παραδεκτό, απαράδεκτο) και ανά χώρα προέλευσης (Συρία, Παλαιστίνη, Αφγανιστάν, Σομαλία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές).
 10. Ο αριθμός αποφάσεων α΄ βαθμού που εκδόθηκαν στη διαδικασία του αρ. 95 Ν 4939/2022, ανά εθνικότητα και ανά κατηγορία απόφασης (προσφυγικό καθεστώς, επικουρική προστασία, αβάσιμη, προδήλως αβάσιμη ανά λόγο πρόδηλης αβασιμότητας του αρ. 93 Ν 4939/2022, απαράδεκτο ανά λόγο απαραδέκτου του αρ. 89, παρ. 1 Ν 4939/2022).
 11. Ο αριθμός αιτήσεων ασύλου που εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία του αρ. 95 Ν 4939/2022 και παραπέμφθηκαν στην κανονική διαδικασία, ανά λόγο εξαίρεσης (π.χ. ευαλωτότητα, πάροδος προθεσμίας).
 12. Ο αριθμός εκκρεμών αιτήσεων έκδοσης ΑΔΕΤ για δικαιούχους διεθνούς προστασίας στις 31 Δεκεμβρίου 2023, με λεπτομέρεια ανά αιτήσεις οι οποίες εκκρεμούν για χρονικό διάστημα (α) κάτω των έξι μηνών, (β) άνω των έξι μηνών, (γ) άνω των δώδεκα μηνών.
 13. Ο αριθμός εκκρεμών αιτήσεων ανανέωσης ΑΔΕΤ για δικαιούχους διεθνούς προστασίας στις 31 Δεκεμβρίου 2023, με λεπτομέρεια ανά αιτήσεις οι οποίες εκκρεμούν για χρονικό διάστημα (α) κάτω των έξι μηνών, (β) άνω των έξι μηνών, (γ) άνω των δώδεκα μηνών, και ανά στάδιο της διαδικασίας.

Από την Αρχή Προσφυγών:

 1. Ο αριθμός προσφευγόντων που αιτήθηκαν νομική συνδρομή δυνάμει του αρ. 76, παρ. 3 Ν 4939/2022 ανά Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου.
 2. Ο αριθμός προσφευγόντων που έλαβαν νομική συνδρομή δυνάμει του αρ. 76, παρ. 3 Ν 4939/2022 ανά Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου.
 3. Ο αριθμός προσφυγών στις οποίες διενεργήθηκε προφορική ακρόαση σύμφωνα με το αρ. 102, παρ. 3 Ν 4939/2022.
 4. Ο αριθμός αποφάσεων β΄ βαθμού, ανά εθνικότητα και ανά κατηγορία απόφασης (προσφυγικό καθεστώς, επικουρική προστασία, αβάσιμη, προδήλως αβάσιμη ανά λόγο πρόδηλης αβασιμότητας του αρ. 93 Ν 4939/2022, απαράδεκτο ανά λόγο απαραδέκτου του αρ. 84, παρ. 1 Ν 4636/2019 και ήδη αρ. 89, παρ. 1 Ν 4939/2022).
 5. Ο αριθμός αποφάσεων β΄ βαθμού που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ 42799/2021 όπως ισχύει, ανά κατηγορία απόφασης (παραδεκτό, απαράδεκτο) και ανά χώρα προέλευσης (Συρία, Παλαιστίνη, Αφγανιστάν, Σομαλία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές).
 6. Ο αριθμός αποφάσεων β΄ βαθμού από την Αρχή Προσφυγών στις οποίες κρίθηκε ότι η Τουρκία δεν είναι ασφαλής τρίτη χώρα κατά την έννοια του αρ. 91 Ν 4939/2022.
 7. Ο αριθμός αποφάσεων β΄ βαθμού από την Αρχή Προσφυγών στις οποίες εφαρμόστηκε το αρ. 91, παρ. 5 Ν 4939/2022 επί τη βάσει της αδυναμίας διεξαγωγής επανεισδοχής στην Τουρκία.
 8. Ο αριθμός εφέσεων που κατατέθηκαν το 2023 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων σύμφωνα με το αρ. 15, παρ. 1, περ. β΄ Ν 3068/2002 (Α΄ 274).
 9. Ο αριθμός εκκρεμών εφέσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2023 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων σύμφωνα με το αρ. 15, παρ. 1, περ. β΄ Ν 3068/2002.
 10. Ο αριθμός αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας επί εφέσεων κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν σύμφωνα με το αρ. 15, παρ. 1, περ. β΄ Ν 3068/2002, ανά κατηγορία απόφασης (δεκτή, απορριπτική, απαράδεκτο, παραίτηση).

Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:

 1. Ο αριθμός αιτημάτων επανεισδοχής δικαιούχων διεθνούς προστασίας που εστάλησαν από κράτη μέλη της ΕΕ και του Χώρου Σένγκεν το 2023, ανά χώρα.
 2. Ο αριθμός επανεισδοχών δικαιούχων διεθνούς προστασίας που πραγματοποιήθηκαν το 2023, ανά κράτος μέλος της ΕΕ και του Χώρου Σένγκεν.

                                                                    

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Ψυχογιός Γιώργος

Αποστολάκης Ευάγγελος

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Ηλιόπουλος Όθων

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κοντότολη Μαρίνα

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Παπαηλιού Γιώργος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Χρηστίδου Ραλλία